همین الان با ما تماس بگیرید!

نمایندگان

نمایندگان ما :

1-تهران:شرکت پخش رسادرمان (آقای مجتبی کریمی)09121454032

2-اصفهان :شرکت پخش دیانا(آقای امیرشجاعی)09133114354

4- همدان :مانلی بهداشت پارس ایرانیان(آقای علی علی یاری)09122006348


3-خوزستان :مانلی بهداشت پارس ایرانیان(آقای علی علی یاری)09122006348 

5- فروش اینترنتی :آنلاین پرس(آقای وحیدنقابی)0912716915


6- مازندران :شرکت پخش مهرآذین چلاو(آقای ابوطالب بابایی)09111270059

7- خراسان رضوی :شرکت پخش آرادگسترکبیر(خانم زهراتشکری)09155728659

8- آذربایجان شرقی :شرکت پخش آذرنیک(خانم سولمازنیک آذر)09147341186

9-گلستان:شرکت پخش هیرکان(خانم فاطمه ساوری)09120313389

10-گیلان:فروشگاه مجید(آقای شاهرخ حیدریان)09113333245

11- یزد:فروشگاه نوژا(خانم زهرا رضایی)09133530366

12-زنجان:شرکت پخش تبیان طب(آقای آرمان ایزدی)09121417500

13-کاشان:(خانم نزادی)09134727421